Recreatie rit naar Lauwersoog

Met 15 aanmeldingen hadden we 2 VOR bussen vol gepland. Van tevoren een aantal mensen van huis opgehaald en om een uur of 13:00 startklaar bij het Vasalis gebouw. We begonnen met een beetje regen, maar verder gedurende de rit bleef het droog, wel bewolkt en gelukkig een aangename temperatuur. We zijn rechtstreeks via Grijpskerk, Zoutkamp en langs het Lauwersmeer naar Lauwersoog gereden naar visrestaurant de Noorman. Gelukkig konden we buiten zitten en beginnen met de koffie en thee. De bediening was prima en al gauw werden de vis menu’s besteld. Het uitzicht was super. Aan de ene kant zagen we Schiermonnikoog en aan de andere kant de kleurige viskotters. Het schip Piet Hein voer net weg, waarna er werd gezongen: Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein…. Daarna was het smullen van de vis en werd er gezellig gekletst. Na 1,5 uur stapten we weer in de bussen en zijn we via Zoutkamp naar Houwerzijl gereden. Via een klein binnen weggetje kwamen we een ijs verkooppunt tegen, waar we toch maar even zijn gestopt. Na het ijsje zijn we via Electra verder op de terugweg gegaan. Daar kwamen we nog een dijkje tegen met heel veel bloemen die schitterend in bloei stonden, wat de passagiers dan ook fantastisch vonden. Daarna via Grijpskerk weer naar Roden toe. Bij afscheid kregen de chauffeurs vele bedankjes voor de geweldige gezellige middag waar nog lang over zal worden nagepraat en iedereen liet alweer blijken zin te hebben aan de volgende recreatierit van de VOR.

Recreatierit Ommelanden

Op zaterdag 22 april vertrokken we met twee volle VORbussen voor een gezellige middag op stap. Via een schitterende binnendoor route reden we over leuke weggetjes over het Groninger platteland en door sfeervolle Groningse dorpjes, zoals Aduard, Garnwerd, Wehe den Hoorn. We waren op weg naar Houwerzijl waar een heel leuk en sfeervol theemuseum staat.

In de bus waren de passagiers gezellig met elkaar aan het kletsen en ze genoten van de bomen en struiken die al zo rijk in bloei stonden. Door wat wegwerkzaamheden werden we af en toe nog verder omgeleid, waardoor het voor sommige passagiers wel een erg lange rit was voor we bij de thee en koffie aankwamen. Eenmaal daar was het leed snel geleden en genoten we van thee met wat héérlijks erbij.

Het was ook heerlijk weer en toen het drinken op was, gingen onze gasten nog even buiten op het terras van de zon genieten. Na een uurtje zijn we weer ingestapt en toen begon het te sputteren. Wat een geluk hebben we gehad! Na een vlotte en voorspoedige rit was iedereen rond vijf uur weer thuis.

De VOR heeft een donatie ontvangen van Vrouwen van NU-Roden.

Vrijdag 27 januari ’23 was de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de VOR. Net als vorig jaar waren de vrijwilligers weer massaal aanwezig op deze gezellige bijeenkomst in Café Ensing in Peize. Na de koffie heeft onze voorzitter Oeds Keizer ons bijgepraat over het jaar 2022.

Verheugend om te constateren dat het aantal vrijwilligers goed op peil blijft, ondanks dat er af en toe ook mensen stoppen. Meestal vanwege hun leeftijd, in een enkel geval om een andere reden.

Aansluitend mocht de voorzitter van de PR-commissie Johan Boelman een verrassing in ontvangst nemen. Vrouwen van NU afdeling Roden houdt jaarlijks in december een kerstbijeenkomst en dan wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel. En de keus viel deze keer op de VOR. Veel leden en de Vrouwen van NU maken geregeld gebruik van onze diensten en zijn daarover zeer tevreden. De dames Van Wouwe en Reinders waren aanwezig op onze bijeenkomst en hebben de donatie ter plekke overhandigd.                               

We zijn erg vereerd met deze donatie, enerzijds dat er aan ons gedacht is en anderzijds vanwege het mooie bedrag.

Daarna werd nog onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat door de aanwezigen en kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Vrijwilligers van de VOR bijeen in dorpshuis Nieuw-Roden

De vrijwilligers van de VOR zijn afgelopen maandag bijeengekomen in het Dorpshuis in Nieuw-Roden.

Het doel van de middag was tweeledig. Enerzijds even gezellig bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee, anderzijds om praktische zaken te bespreken.

De 60 vrijwilligers werken bijna altijd zelfstandig als chauffeur of op het boekingskantoor. En dan is het goed om elkaar af en toe even wat langer te ontmoeten.

Maar er zijn ook veel praktische zaken besproken op deze middag. Er is uitgebreid aandacht besteed aan het veilig vervoeren van onze passagiers. Met name rolstoelvervoer en het gebruik van gordels voor alle passagiers is uitgelegd en praktisch geoefend in de aanwezige VOR-bussen. In de nieuwste bus van de VOR kreeg het in- en uitstappen extra aandacht.

Verder is er aandacht geweest voor de financiële stand van zaken van de Stichting. En ook is er verslag gedaan van de gehouden recreatieritten de afgelopen maanden. Gezien de positieve reacties gaan we daar na de winter mee door.

Tot slot is er nog een oproep gedaan voor een nieuwe secretaris voor het bestuur en een lid van de PR-commissie. Heeft u interesse? Stuur een mail naar prcommissie@vorbus.nl en we nemen contact met u op.

Afsluitend was er nog een drankje en een hapje voor de vrijwilligers. We kijken terug op een zeer geslaagde informatieve middag.

Met de VOR naar Eernewoude

Zaterdag 20 augustus zijn we met 2 bussen lekker aan de rit gegaan via Bakkeveen, Ureterp, Drachten naar Eernewoude. Daar de 2 bussen geparkeerd en iedereen begeleidt naar het pontje. Na de overtocht zijn we door Eernewoude naar het restaurant gelopen. Bij restaurant Wester hebben we heerlijk buiten gezeten met elkaar (zie foto).

Daarna heeft een van de chauffeurs ons via een hele mooie route naar het prachtige Oostermeer gebracht waar we een ijsje in de bus hebben genuttigd. Daarna weer verder en via Surhuisterveen richting Roden. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Legaat ontvangen

Medio juli van dit jaar ontvingen wij het bericht van Holland en Van der Woude notarissen het bericht dat de heer R.J. Meijer ons opgenomen heeft in zijn testament als één van de erfgenamen.

De heer Meijer is geboren in Roden en heeft onder andere in Leutingewolde gewoond.

Tijdens zijn leven was de heer Meijer maatschappelijk en sociaal bewogen zeer actief.

Als klant van de VOR draagt hij ons door het nalaten van dit legaat van ruim € 20.000, — een bijzonder warm hart toe.

De laatste jaren woonde de heer Meijer in een woning bij de Noorderkroon. Vorig jaar juni is de heer Meijer op 78-jarige leeftijd overleden te Hoogeveen.

We zijn de heer Meijer uiteraard zeer dankbaar voor deze ruimhartige geste en zullen er als VOR zorg voor dragen dat deze gelden maatschappelijk en sociaal zullen worden ingezet.

De VOR is een stichting met de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven af te dragen over de ontvangen bedragen. Donateurs mogen hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

  1. 1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3.Namen en functies van de bestuurders

 Per 21 maart 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De Hr. T. Vegter (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. J. Boelman (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. A.L.H. Jansen (voorzitter coördinatorencommissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5 Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2022 zijn er 10.276 personen vervoerd, waaronder 368 mensen met een rolstoel.
Ten opzichte van het jaar 2019, een jaar waarin de pandemie nog geen rol speelde, zijn de verschillen aanzienlijk kleiner geworden

Gelukkig zijn in de tweede helft van 2022 het aantal aanvragen voor vervoer sterk toegenomen.

De sterkste toename vond plaats bij de dagopvang, zo vervoeren wij nu weer mensen naar en van de dagopvang in Roden, Peize en Norg.

Zie verder bijlage 2, het financieel jaarverslag 2022:

(zie bijlage 2)

Oeds Keizer, voorzitter Vervoer Ouderen Noordenveld (VOR)

Dit jaar vieren we ons dertigjarig jubileum.

In 1989 is de VOR opgericht in de toenmalige gemeente Roden, bedoeld om ouderen (55+) en minder valide mensen (ongeacht leeftijd) te vervoeren. De gemeenteraad ondersteunde het initiatief destijds meteen. We kregen een eenmalige startsubsidie toegezegd. De VOR houdt z’n eigen broek op. We moeten kostendekkend draaien. Dat lukt door de inkomsten van de ritten en dankzij sponsoren en donateurs. Drie VOR bussen zijn er, waarvan er twee rolstoelen kunnen vervoeren. In 30 jaar hebben we ons wel bewezen, we voorzien duidelijk in een behoefte. Vorig jaar hebben we 12.000 passagiers vervoerd, 90.000 kilometer gereden en 845 mensen in een rolstoel vervoerd. Ook in de Week van de Toegankelijkheid vervult de VOR een belangrijke functie. Ik gebruik weleens de leus: langer zelfstandig en mobiel met de VOR. Het vergroot de mobiliteit van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Maar ook voor het onderhouden van sociale contacten spelen we een belangrijke rol. We vervoeren voor familie- en vriendenbezoek, winkelbezoek en van en naar ziekenhuis. Er kan altijd gratis één persoon begeleiding mee. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek. Verder hebben we natuurlijk onze ‘Koffieritten’, gezellige uitstapjes in de regio waarbij we samen koffie drinken en iets eten. Iedere week staat er een andere rondrit op het programma. De VOR vervoert van deur tot deur. De chauffeurs (we hebben 50 vrijwillige chauffeurs) halen mensen uit hun huis, doen de deur dicht en helpen ze weer naar binnen, tot aan de stoel desgewenst. Ze zijn enorm behulpzaam. Door klanten en familie worden we erg gewaardeerd.Wie ook graag eens met de VOR wil reizen of mee wil met de Koffieritten is van harte welkom, we hebben nog ruimte! De ritten zijn te boeken via het Centraal Boekingskantoor (CBK). Het kantoor is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op nummer: 050-5011411. Een knipkaart met 10 knippen kost 20 euro. Het aantal knippen dat je voor een rit nodig bent hangt af van de bestemming.”

Ons dertigjarig bestaan hebben we gevierd op 15 november 2019 in ’t Dörpshuus NijRoon met een receptie. Ter gelegenheid van het jubileum hebben we een speciaal boekje uitgebracht. ‘We gaan op reis’, heet het. Een boekje vol verhalen en ervaringen van een chauffeur van VOR. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan wethouder Kirsten Ipema.

 

 

‘Het is bijzonder om dit te kunnen doen, omdat je ook andere dingen ziet besef je dat des te meer’

Johan Boelman over zijn vrijwillige baan als VOR-chauffeur

RODEN – Twee jaar nu, werkt Johan Boelman uit Roden als vrijwillig chauffeur voor Ouderenopvang Roden (VOR).  Pensioengerechtigde leeftijd, en dan moet, ehh, mag je wat. En omdat Johan graag iets voor zijn medemens doet, maakte het dat hij ‘ja’ zei op de vraag of hij misschien VOR-chauffeur wilde worden. “Het is zo dankbaar. Over het algemeen zijn mensen heel blij als ik kom.”

Johan Boelman is een van de vijftig vrijwillige chauffeurs die op de bussen van de ouderenopvang rijdt. Johan vervoert thuiswonende ouderen in Noordenveld en inwoners met een beperking naar de dagopvang, supermarkt, vrienden, familie of ziekenhuis. Ook rijdt –ie regelmatig op de bus tijdens de koffieritten in de regio. Fantastisch vindt hij het. Dankbaar vooral. Mensen kijken naar hem uit.

 “Ik kom thuis bij zoveel verschillende mensen. Daarmee ben je voor veel inwoners een vaste, vertrouwde waarde. Zo van: ‘oh, dat is de bus. We regelen het vervoer van deur tot deur. We halen mensen thuis op en brengen ze terug. Tot naar hun stoel desgewenst. Soms staan mensen je al met de jas aan op te wachten, een andere keer duurt het tien minuten voordat ze klaar zijn. Dan wachten we even, geen probleem. De gasten die we vervoeren zijn heel verschillend. Van kerngezonde mensen, al dan niet met een lichamelijke beperking tot aan ouderen met dementie. Bij dementerende ouderen merk je de onrust wanneer je een keer een andere route rijdt.  Alle chauffeurs van de VOR hebben een korte opleiding gehad om om te kunnen gaan met dementerende mensen. Dat is heel waardevol. Je leert begrijpen waarom mensen onrustig worden en hoe je ze gerust kunt stellen. De VOR heeft ook het certificaat ‘dementievriendelijk.’ Je maakt als chauffeur de meest gekke dingen mee. Sommige passagiers gaan spontaan liedjes zingen (ik zing er inmiddels heel wat mee) en zo vraagt iemand me of ik de bus onmiddellijk even aan de kant kan zetten. Een mevrouw had mooie bloemen gezien die ze graag even wilde plukken.”

Voor veel ouderen zijn de recreatieritten (ook wel koffieritten genoemd) een hoogtepunt. En dat geldt ook zeker voor de chauffeurs die er meestal gezellig bij blijven, vertelt Johan. “Voor de een is de rit zelf belangrijk, de ander verheugt zich juist op het eten. Gaan we wat verder weg, blijven we vaak. Het is mooi als je mensen zo ziet genieten. Bijzonder blijven de persoonlijke verhalen. Zo wilde een man, hij is ergens in de veertig en heeft een beroerte gehad, dolgraag een keer naar een popconcert in Martiniplaza. Ik heb hem erheen gebracht en om elf uur ’s avonds opgehaald. Hij had de avond van zijn leven. In zulke gevallen wijken we graag van onze tijden af. En laatst nog, stapte een mevrouw in de bus. Ze was verdrietig. In dat soort gevallen ben je een luisterend oor. Na wat bemoedigende woorden zag ze het toch zitten er een leuke dag van te maken.”

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat is wat de overheid voor ogen heeft. Dat betekent automatisch dat er een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Mensen die een deel van de zorg voor een naaste en/of oudere overnemen. Een behoorlijk pittige job, in de meeste gevallen. Voor de gasten is de VOR-bus een uitkomst, maar dat geldt ook zeker voor de mantelzorgers”, weet Johan Boelman. “Voor mantelzorgers betekent het even rust. Mantelzorgen is een zwaar beroep voor de meeste mensen. Dat wij daarin een bijdrage kunnen leveren is mooi”, zegt Johan die hoopt nog even door te kunnen gaan als bestuurder van de VOR-bus. “Ik word binnenkort 69. Als het meezit kan ik nog  jaar of 7 rijden. 76 is de leeftijdsgrens voor een VOR-chauffeur. Ik hoop dat vol te kunnen maken. Natuurlijk word je zelf regelmatig met de neus op de feiten gedrukt. Dat het bijzonder is dat je dit kunt doen. Omdat je ook andere dingen ziet besef je dat des te meer.”

 

 

VOR zoekt vrijwilligers!!

In 2019 bestond de VOR (Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld) 30 jaar, we rijden enkel met vrijwillige chauffeurs op de drie bussen.

Wij vervoeren mensen vanuit Peize of Roden naar hun gewenste bestemming. Op twee bussen is rolstoelvervoer mogelijk. De chauffeurs rijden in principe twee dagen in de maand. Om deze service voor de minder mobiele personen goed uit te kunnen voeren zouden we graag in contact komen met nieuwe vrijwilligers die een paar dagen in de maand beschikbaar zijn. Zowel mannen als vrouwen kunnen reageren. Ook is het mogelijk met behoud van een uitkering dit vrijwilligers werk te doen. Het bezit van een computer en e-mail adres is wel een pre.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de coördinatoren commissie: Bert Jansen, telefoon 06-51074737

U kunt een bijdrage leveren om ouderen uit hun isolement te halen, zodat zij niet afhankelijk zijn van familie, buren of kennissen om een visite of een ander bezoek af kunnen leggen.

foto Ditisroden.nl