Zorgmarkt bij Ouderenopvang Roden

In 2019 bestaat het Alzheimer Café in Roden 5 jaar. Om nog meer aandacht te vestigen op dementie worden in de periode van 29 maart tot 29 april in de gemeente Noordenveld tal van activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op dit onderwerp.
’t Roderhart, de dagbesteding van Ouderenopvang Roden, organiseert daarom een zorgmarkt op zaterdag 30 maart in het Vasalis-gebouw (14-17 uur). Hiermee wil de dagbesteding samen met de verschillende organisaties die op de markt staan de inwoner van de gemeente Noordenveld nog meer wegwijs maken in de zorg en begeleiding rondom dementie.
In de algemene hal van Vasalis zullen die dag tussen 14.00 uur en 17.00 uur verschillende thuiszorgorganisaties, dagbestedingen, een verpleeghuis, vervoer voor ouderen, een matentelzorgmakelaar en o.a. het jarige Alzheimer Café zich presenteren. Deze informatieve kramen worden afgewisseld met kramen vol boeken van de boekhandel met ook boeken over dementie, kleding, bloemstukjes, etenswaren in wekpotten, sieraden en tupperware. Daarnaast is er een podiumplein waarop een afwisselend programma gepresenteerd wordt.
Op het programma staan om 14:15 uur Stoel yoga met Myrinne Jordaan, 14:50 uur Presentatie Dagopvang ’t Roderhart, 15:30 uur Presentatie Alzheimercafé Roden, 16:00 uur Bewegingsactiviteit. Ook is er een koffiecafé, waar iets lekkers verkrijgbaar is en waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld over alles wat komt kijken bij het ouder worden.
Ook de VOR is hierbij aanwezig. Loop gerust binnen voor meer informatie.

 

Zaterdag 30 maart van 14.00 – 17.00 uur

Nationale Pannenkoekendag

OBS Het Valkhof heeft pannenkoeken gebakken voor de bezoekers van dagopvang ‘t Roderhart. De VOR heeft de leerlingen van school gehaald en gebracht. Na het bakken werd er gezamenlijk heerlijk gesmuld van alle heerlijke pannenkoeken.

Samen genieten voor jong en oud op Nationale Pannenkoekendag.

Heeft u ook zin in een uitje? U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 050 501 14 11

VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

  1. 1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3.Namen en functies van de bestuurders

 Per 1 mei 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De Hr. A.A. Schagen (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. L. R. van der Kroft (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. H. de Koning (voorzitter coördinatorencommissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5 Verslag van uitgeoefende activiteiten

Over het boekjaar 2018 hebben we t.o.v. boekjaar 2017 ca. 8.000 kilometers meer gereden en we hebben meer passagiers vervoerd (ca. 2.300). Voor de inkomsten uit het vervoer wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2018.

5. Financieel jaarverslag 2018:

(zie bijlage 2)