De VOR heeft een donatie ontvangen van Vrouwen van NU-Roden.

Vrijdag 27 januari ’23 was de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de VOR. Net als vorig jaar waren de vrijwilligers weer massaal aanwezig op deze gezellige bijeenkomst in Café Ensing in Peize. Na de koffie heeft onze voorzitter Oeds Keizer ons bijgepraat over het jaar 2022.

Verheugend om te constateren dat het aantal vrijwilligers goed op peil blijft, ondanks dat er af en toe ook mensen stoppen. Meestal vanwege hun leeftijd, in een enkel geval om een andere reden.

Aansluitend mocht de voorzitter van de PR-commissie Johan Boelman een verrassing in ontvangst nemen. Vrouwen van NU afdeling Roden houdt jaarlijks in december een kerstbijeenkomst en dan wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel. En de keus viel deze keer op de VOR. Veel leden en de Vrouwen van NU maken geregeld gebruik van onze diensten en zijn daarover zeer tevreden. De dames Van Wouwe en Reinders waren aanwezig op onze bijeenkomst en hebben de donatie ter plekke overhandigd.                               

We zijn erg vereerd met deze donatie, enerzijds dat er aan ons gedacht is en anderzijds vanwege het mooie bedrag.

Daarna werd nog onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat door de aanwezigen en kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.