Recreatie rit naar Lauwersoog

Met 15 aanmeldingen hadden we 2 VOR bussen vol gepland. Van tevoren een aantal mensen van huis opgehaald en om een uur of 13:00 startklaar bij het Vasalis gebouw. We begonnen met een beetje regen, maar verder gedurende de rit bleef het droog, wel bewolkt en gelukkig een aangename temperatuur. We zijn rechtstreeks via Grijpskerk, Zoutkamp en langs het Lauwersmeer naar Lauwersoog gereden naar visrestaurant de Noorman. Gelukkig konden we buiten zitten en beginnen met de koffie en thee. De bediening was prima en al gauw werden de vis menu’s besteld. Het uitzicht was super. Aan de ene kant zagen we Schiermonnikoog en aan de andere kant de kleurige viskotters. Het schip Piet Hein voer net weg, waarna er werd gezongen: Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein…. Daarna was het smullen van de vis en werd er gezellig gekletst. Na 1,5 uur stapten we weer in de bussen en zijn we via Zoutkamp naar Houwerzijl gereden. Via een klein binnen weggetje kwamen we een ijs verkooppunt tegen, waar we toch maar even zijn gestopt. Na het ijsje zijn we via Electra verder op de terugweg gegaan. Daar kwamen we nog een dijkje tegen met heel veel bloemen die schitterend in bloei stonden, wat de passagiers dan ook fantastisch vonden. Daarna via Grijpskerk weer naar Roden toe. Bij afscheid kregen de chauffeurs vele bedankjes voor de geweldige gezellige middag waar nog lang over zal worden nagepraat en iedereen liet alweer blijken zin te hebben aan de volgende recreatierit van de VOR.

Recreatierit Ommelanden

Op zaterdag 22 april vertrokken we met twee volle VORbussen voor een gezellige middag op stap. Via een schitterende binnendoor route reden we over leuke weggetjes over het Groninger platteland en door sfeervolle Groningse dorpjes, zoals Aduard, Garnwerd, Wehe den Hoorn. We waren op weg naar Houwerzijl waar een heel leuk en sfeervol theemuseum staat.

In de bus waren de passagiers gezellig met elkaar aan het kletsen en ze genoten van de bomen en struiken die al zo rijk in bloei stonden. Door wat wegwerkzaamheden werden we af en toe nog verder omgeleid, waardoor het voor sommige passagiers wel een erg lange rit was voor we bij de thee en koffie aankwamen. Eenmaal daar was het leed snel geleden en genoten we van thee met wat héérlijks erbij.

Het was ook heerlijk weer en toen het drinken op was, gingen onze gasten nog even buiten op het terras van de zon genieten. Na een uurtje zijn we weer ingestapt en toen begon het te sputteren. Wat een geluk hebben we gehad! Na een vlotte en voorspoedige rit was iedereen rond vijf uur weer thuis.

De VOR heeft een donatie ontvangen van Vrouwen van NU-Roden.

Vrijdag 27 januari ’23 was de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de VOR. Net als vorig jaar waren de vrijwilligers weer massaal aanwezig op deze gezellige bijeenkomst in Café Ensing in Peize. Na de koffie heeft onze voorzitter Oeds Keizer ons bijgepraat over het jaar 2022.

Verheugend om te constateren dat het aantal vrijwilligers goed op peil blijft, ondanks dat er af en toe ook mensen stoppen. Meestal vanwege hun leeftijd, in een enkel geval om een andere reden.

Aansluitend mocht de voorzitter van de PR-commissie Johan Boelman een verrassing in ontvangst nemen. Vrouwen van NU afdeling Roden houdt jaarlijks in december een kerstbijeenkomst en dan wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel. En de keus viel deze keer op de VOR. Veel leden en de Vrouwen van NU maken geregeld gebruik van onze diensten en zijn daarover zeer tevreden. De dames Van Wouwe en Reinders waren aanwezig op onze bijeenkomst en hebben de donatie ter plekke overhandigd.                               

We zijn erg vereerd met deze donatie, enerzijds dat er aan ons gedacht is en anderzijds vanwege het mooie bedrag.

Daarna werd nog onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat door de aanwezigen en kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Vrijwilligers van de VOR bijeen in dorpshuis Nieuw-Roden

De vrijwilligers van de VOR zijn afgelopen maandag bijeengekomen in het Dorpshuis in Nieuw-Roden.

Het doel van de middag was tweeledig. Enerzijds even gezellig bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee, anderzijds om praktische zaken te bespreken.

De 60 vrijwilligers werken bijna altijd zelfstandig als chauffeur of op het boekingskantoor. En dan is het goed om elkaar af en toe even wat langer te ontmoeten.

Maar er zijn ook veel praktische zaken besproken op deze middag. Er is uitgebreid aandacht besteed aan het veilig vervoeren van onze passagiers. Met name rolstoelvervoer en het gebruik van gordels voor alle passagiers is uitgelegd en praktisch geoefend in de aanwezige VOR-bussen. In de nieuwste bus van de VOR kreeg het in- en uitstappen extra aandacht.

Verder is er aandacht geweest voor de financiële stand van zaken van de Stichting. En ook is er verslag gedaan van de gehouden recreatieritten de afgelopen maanden. Gezien de positieve reacties gaan we daar na de winter mee door.

Tot slot is er nog een oproep gedaan voor een nieuwe secretaris voor het bestuur en een lid van de PR-commissie. Heeft u interesse? Stuur een mail naar prcommissie@vorbus.nl en we nemen contact met u op.

Afsluitend was er nog een drankje en een hapje voor de vrijwilligers. We kijken terug op een zeer geslaagde informatieve middag.

Met de VOR naar Eernewoude

Zaterdag 20 augustus zijn we met 2 bussen lekker aan de rit gegaan via Bakkeveen, Ureterp, Drachten naar Eernewoude. Daar de 2 bussen geparkeerd en iedereen begeleidt naar het pontje. Na de overtocht zijn we door Eernewoude naar het restaurant gelopen. Bij restaurant Wester hebben we heerlijk buiten gezeten met elkaar (zie foto).

Daarna heeft een van de chauffeurs ons via een hele mooie route naar het prachtige Oostermeer gebracht waar we een ijsje in de bus hebben genuttigd. Daarna weer verder en via Surhuisterveen richting Roden. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Legaat ontvangen

Medio juli van dit jaar ontvingen wij het bericht van Holland en Van der Woude notarissen het bericht dat de heer R.J. Meijer ons opgenomen heeft in zijn testament als één van de erfgenamen.

De heer Meijer is geboren in Roden en heeft onder andere in Leutingewolde gewoond.

Tijdens zijn leven was de heer Meijer maatschappelijk en sociaal bewogen zeer actief.

Als klant van de VOR draagt hij ons door het nalaten van dit legaat van ruim € 20.000, — een bijzonder warm hart toe.

De laatste jaren woonde de heer Meijer in een woning bij de Noorderkroon. Vorig jaar juni is de heer Meijer op 78-jarige leeftijd overleden te Hoogeveen.

We zijn de heer Meijer uiteraard zeer dankbaar voor deze ruimhartige geste en zullen er als VOR zorg voor dragen dat deze gelden maatschappelijk en sociaal zullen worden ingezet.

De VOR is een stichting met de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven af te dragen over de ontvangen bedragen. Donateurs mogen hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

  1. 1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3.Namen en functies van de bestuurders

 Per 21 maart 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De Hr. T. Vegter (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. J. Boelman (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. A.L.H. Jansen (voorzitter coördinatorencommissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5 Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2022 zijn er 10.276 personen vervoerd, waaronder 368 mensen met een rolstoel.
Ten opzichte van het jaar 2019, een jaar waarin de pandemie nog geen rol speelde, zijn de verschillen aanzienlijk kleiner geworden

Gelukkig zijn in de tweede helft van 2022 het aantal aanvragen voor vervoer sterk toegenomen.

De sterkste toename vond plaats bij de dagopvang, zo vervoeren wij nu weer mensen naar en van de dagopvang in Roden, Peize en Norg.

Zie verder bijlage 2, het financieel jaarverslag 2022:

(zie bijlage 2)

Nieuwjaars receptie

Traditiegetrouw hield de VOR voor de chauffeurs en medewerkers van het centraal boekingskantoor een nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Oeds Keizer blikte terug op het afgelopen jaar en stond ook stil bij het feit dat de VOR in november 2019 maar liefst 30 jaar bestaat. Onze chauffeurs rijden dus al 30 jaar op vrijwillige basis de passagiers van hun verblijfadres naar een adres naar keuze. En dat doen ze met veel plezier. Niets is onze chauffeurs te veel. En zo ervaren onze passagiers dit ook, gezien de vele loftuitingen die wij ontvangen en die de chauffeur in de bus rechtstreeks van de passagier hoort. Zo krijgen wij ook in de maand december altijd heerlijke kniepertjes gebakken door een enthousiaste dame die wij wekelijks mogen vervoeren in een van onze bussen. En daar doet de VOR het voor, niet voor de kniepertjes maar voor tevreden passagiers.

Wij wensen u een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar en hopen u nog vaak te mogen begroeten in één van onze bussen!

 

Een geavanceerd rittensysteem

Op ons boekingskantoor, het CBK, werken wij met een geavanceerd, in eigen beheer ontwikkeld boekingssysteem om de ritten voor onze drie bussen zo efficiënt mogelijk te kunnen indelen. Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze openingsuren kunnen wij u snel van dienst zijn om de door u gewenste ritten te kunnen inboeken zodat wij u op tijd naar uw gewenste bestemming te vervoeren.