VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Fiscaal nummer 61.76.963. Bankrekeningnummer NL RABO 0399412778 t.n.v. St. Vervoer voor ouderen Noordenveld.
Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3. Namen en functies van de bestuurders

 Per 21 maart 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De hr. T. Vegter (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. J. Boelman (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. A.L.H. Jansen (voorzitter coördinatoren commissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5. Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2022 zijn er 10.276 personen vervoerd, waaronder 368 mensen met een rolstoel.
Ten opzichte van het jaar 2019, een jaar waarin de pandemie nog geen rol speelde, zijn de verschillen aanzienlijk kleiner geworden

Gelukkig zijn in de tweede helft van 2022 het aantal aanvragen voor vervoer sterk toegenomen.

De sterkste toename vond plaats bij de dagopvang, zo vervoeren wij nu weer mensen naar en van de dagopvang in Roden, Peize en Norg.

Zie verder de bijlage 2, het financieel jaarverslag onder punt 6.

6. Financieel jaarverslag 2022.

(zie bijlage 2)

7. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Betreft Nieuw beleid het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Aannamebeleid Vrijwilligers Stichting vervoer voor ouderen gemeente Noordenveld.

Gedragsregels en huisregels vrijwilligers