VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Fiscaal nummer 61.76.963.
Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3.Namen en functies van de bestuurders

 Per 1 mei 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De hr. A.A. Schagen (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. L. R. van der Kroft (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. H. de Koning (voorzitter coördinatoren commissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5. Verslag van uitgeoefende activiteiten

Over het boekjaar 2018 hebben we t.o.v. boekjaar 2017 ca. 8.000 kilometers meer gereden en we hebben meer passagiers vervoerd (ca. 2.300). Voor de inkomsten uit het vervoer wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2018.6.

6. Financieel jaarverslag 2018.

(zie bijlage 2)