VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Fiscaal nummer 61.76.963.
Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3. Namen en functies van de bestuurders

 Per 21 maart 2023 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De hr. T. Vegter (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. J. Boelman (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. A.L.H. Jansen (voorzitter coördinatoren commissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5. Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2021 zijn er 8093 personen vervoerd, waaronder 76 mensen met een rolstoel.
Dit is alweer een stuk meer dan in 2020, het eerste corona jaar. Door de eerste lockdown in dat jaar hebben de bussen 4 maanden niet gereden en daarna mondjesmaat, daarom vergelijken wij de resultaten liever met 2019. Dit geeft een betere afspiegeling van de resultaten.

Het gebruik van rolstoelen in 2020 heeft betrekking op de eerste 2,5 maand van 2020, voordat de strenge lockdown begon.

Zie verder de bijlage 2, het financieel jaarverslag onder punt 6.

6. Financieel jaarverslag 2021.

(zie bijlage 2)

7. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Betreft Nieuw beleid het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Aannamebeleid Vrijwilligers Stichting vervoer voor ouderen gemeente Noordenveld.

Gedragsregels en huisregels vrijwilligers