BETALING

Betaling met een 10−knippenkaart.

 

Betaling gebeurt d.m.v. een aantal knippen van de 10−knippenkaart. Deze kaart is in de voorverkoop ( € 20,00) verkrijgbaar bij het VOR-kantoor, Rietdekker 11, Roden. De kaarten zijn ook in de bus verkrijgbaar.
Prijzen: bijvoorbeeld voor de volgende plaatsen: Altena, Peize, Roderwolde en Steenbergen betaalt u van of naar Roden 2 knippen en voor een retour 4 knippen. Kosten binnen Roden en Peize zijn 1 knip per persoon enkele reis.

Zomaar een ochtend op het CBK

CBK staat voor Centraal Boekingskantoor van de VOR. Tien vrijwilligers bemannen ieder één ochtend per twee weken het kantoor van de VOR in het gebouw Vasalis te Roden.

De ochtend begint even voor 9 uur met het opstarten van de computer en het afluisteren van het antwoordapparaat. Gelijk om 9 uur komt er een gesprek binnen van een mevrouw die graag vandaag nog gebruik wil maken van de VOR bus.  Na wat heen en weer schuiven met de planning gaat dit gelukkig nog lukken. Het betekent wel dat mevrouw op de terugreis samen met een andere passagier moet reizen, gelukkig is dit voor haar geen probleem. Ondertussen loopt er een meneer binnen en na het beëindigen van het telefoongesprek kan ik meneer te woord staan. Meneer heeft volgende week een afspraak in het Martini ziekenhuis en wil graag door de VOR gebracht en gehaald worden. Meneer is slecht ter been en kan niet zo ver meer lopen. Voor de VOR geen probleem, wij halen meneer vanaf zijn huisadres en zetten hem voor het ziekenhuis uit. Daarna blijft de telefoon maar rinkelen. Klanten die naar Peize willen, Roderesch en zelfs naar Haulerwijk. Met wat passen en meten in de planning lukt het gelukkig allemaal. Helaas komt het ook weleens voor dat wij klanten teleur moeten stellen. Wij geven altijd het advies “bel zo spoedig mogelijk” zodra u een afspraak heeft of plannen heeft om op stap te gaan. Wij willen graag iedereen vervoeren!

Even voor 12 uur wordt het wat rustiger en kan ik de planningslijsten voor de rest van de dag en de volgende ochtend printen en klaarleggen voor onze chauffeurs. Indien nodig kunnen de chauffeurs ook thuis de planning inzien. De ochtend is weer voorbijgevlogen en met tevredenheid kan ik hierop terugzien. Morgenochtend zit er weer een andere collega op deze stoel.

 

VOR is een erkende anbi stichting

ANBI-logo1-300x238De VOR is een door de belastingdienst erkende anbi stichting. Dit betekent dat u een gift aan de VOR voor de belasting kunt aftrekken.

  1. 1.Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan.

(zie bijlage 1)

2. Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een beperkt vermogen dat op een (termijn)spaarrekening staat. Het wordt gebruikt  ter dekking van de evt. exploitatietekorten en voor de aanschaf van nieuwe bussen.

3.Namen en functies van de bestuurders

 Per 1 mei 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

De hr. O.L Keizer (voorzitter)

De Hr. A.A. Schagen (secretaris)

Mw. J. Busscher (penningmeester)

De hr. L. R. van der Kroft (vicevoorzitter en voorzitter pr-commissie)

De hr. H. de Koning (voorzitter coördinatorencommissie)

 4.Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

5 Verslag van uitgeoefende activiteiten

Over het boekjaar 2018 hebben we t.o.v. boekjaar 2017 ca. 8.000 kilometers meer gereden en we hebben meer passagiers vervoerd (ca. 2.300). Voor de inkomsten uit het vervoer wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2018.

5. Financieel jaarverslag 2018:

(zie bijlage 2)

Zorgvuldig van A naar B !

Vervoer met twee 8-persoons bussen en een 6-persoons bus.

 

De Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld, (VOR) is een stichting die vervoer verzorgt voor personen van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking van alle leeftijden. De VOR heeft hiervoor drie persoons busjes in gebruik, waarvan twee geschikt voor rolstoelgebruikers. Twee bussen zijn gestationeerd in Roden, een in Peize.

Er werken uitsluitend vrijwilligers en de VOR ontvangt geen structurele subsidie.

WANNEER

thumb_IMG_0457_1024

Elke dag van 9.00 tot 22.00 uur.

 

De bussen rijden elke dag, ook op zon- en feestdagen, tussen 9.00 en 22.00 uur. Op Eerste en tweede Kerstdag en op Oudejaarsdag rijden wij tot 17.00 uur. Alleen op Nieuwjaarsdag rijden de bussen niet.

Er wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met rustpauzes voor de chauffeurs van 12.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.

 

WAARHEEN

 Circa 35 km rond Roden/Peize.

 

Wij rijden binnen een straal van 35 km rondom Roden/Peize, met als vertrekpunt de gemeente Noordenveld. Het vervoer gaat van “deur tot deur” dat betekent: u wordt van huis gehaald en naar uw bestemming gebracht; indien gewenst, ook weer terug gebracht.

De VOR kan ook regiovervoer aanbieden buiten de straal van 35 km, tegen een vooraf vastgestelde vergoeding, mits het begin- of eind-punt de gemeente Noordenveld is. Nadere informatie bij het Centrale Boekingskantoor (CBK)