Recreatie- en koffieritten VOR

Wekelijks organiseert de VOR een koffie of recreatierit op de zaterdagmiddag. Al vele jaren zijn dit leuke uitstapjes voor dames en heren die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om te rijden en toch een gezellige middag door willen brengen in een andere omgeving.

Iedere week staat er weer een ander uitje op de agenda, deze kunt u vinden op onze website. Wilt u ook eens mee met een zaterdagmiddaguitje, kunt u telefonisch contact zoeken met het VOR kantoor. Te bereiken op telefoonnummer 050 50 114 11 van 9.00 – 12.00 uur. Uiteraard staan wij ook voor u klaar voor ritten door de week.

Deze foto is gemaakt bij de Norgerberg in Norg tijdens een gezellige middag.

BETALING . . ?

Betaling met een 10−knippenkaart.

 

Betaling gebeurt d.m.v. een aantal knippen van de 10−knippenkaart. Deze kaart is in de voorverkoop ( € 20,00) verkrijgbaar bij het VOR-kantoor, Rietdekker 11, Roden. De kaarten zijn ook in de bus verkrijgbaar.
Prijzen: bijvoorbeeld voor de volgende plaatsen: Altena, Peize, Roderwolde en Steenbergen betaalt u van of naar Roden 2 knippen en voor een retour 4 knippen. Kosten binnen Roden en Peize zijn 1 knip per persoon enkele reis.

Een ochtend op het CBK

Een ochtend op het CBK

CBK staat voor Centraal Boekingskantoor van de VOR. Tien vrijwilligers bemannen ieder één ochtend per twee weken het kantoor van de VOR in het gebouw Vasalis te Roden. Totaal zijn hiervoor twaalf dames en heren beschikbaar.

Op woensdagochtend open ik voor 9.00 uur de deur van het VOR-kantoor, start de computer op, luister het antwoordapparaat uit, zet de telefoon ‘open’ en de ‘headset’ op mijn hoofd.

Er is nog even gelegenheid om koffie te zetten voor mijzelf en de eventuele bezoekers. Kort daarna komt het eerste gesprek binnen, een mevrouw uit Roden. Zij heeft vanmiddag een intake afspraak bij de Braamkliniek in Assen. Op de gewenste tijd kan ik haar helaas niet helpen, onze drie bussen zijn bezet. Ik leg haar uit dat de bus voor een heen- en terugrit naar Assen minimaal anderhalf uur (incl. wachttijd) onderweg is. Na wat heen en weer praten besluit zij de kliniek te bellen voor een andere afspraak. Zij belt weer terug en wil graag boeken voor donderdag 19 maart. Dat kan wel en de rit is dan snel geregeld.

Hierna belt een dame van Dagopvang Vasalis. Een cliënt uit Lieveren moet op vrijdag 20 maart om 10.15 uur van huis worden gehaald en om 18.00 uur weer worden teruggebracht.  Ook dat is mogelijk en de boeking is snel gemaakt.

Tijd voor een kopje koffie.

Inmiddels komt er een klant binnen die graag op vrijdag 20 maart een rit naar en van Haren wil boeken. Hij wil daar zijn echtgenote bezoeken die onlangs is opgenomen in een verpleeghuis. Na enig gepuzzel kan ik hem plaatsen op bus 3. Echter de terugreis is wat ingewikkeld en wordt een combinatie met een mevrouw naar Helpman. Tussendoor kan de bus even naar Haren en heeft dan terug vanuit Helpman twee passagiers voor Roden in de bus. Het is een wat complexe rit, dus bel ik de chauffeur van bus 3 en leg even uit wat de bedoeling is.

De coördinator van bus 1 komt binnen en meldt dat de telefoon van zijn bus niet werkt en een weekje niet kan worden gebruikt. Alle betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

Ook de penningmeester van de VOR komt binnen en haalt zijn post.

Weer telefoon: een mevrouw uit Roden wil graag in de middag naar Albert Heijn en een uurtje boodschappen doen. Haar gewenste tijd is lastig, maar ze blijkt een flexibele geest te hebben. We komen er samen wel uit.

De laatste klant belt om 11.45 uur.  Hij wil graag op vrijdag 20 maart om 15.00 uur in Zeegse zijn en om 17.30 uur weer worden teruggehaald voor de rit naar Roden. Helaas is het voor de drie bussen onmogelijk deze rit op de gewenste brengtijd uit te voeren, terug zou het wel kunnen.  De klant begrijpt het niet; de VOR heeft toch immers drie bussen en hij belt toch goed op tijd. Ik moet alle zeilen bijzetten hem te overtuigen van het heenreis probleem. Uiteindelijk gaat hij akkoord met een heenreis tijd van 11.45 uur. De lunchtijd van de chauffeur schiet er dan bij in, waarvoor sorry.

Daarna print ik snel de rittenlijsten voor de middag, avond en de volgende ochtend voor de drie bussen ten behoeve van de chauffeurs. Een handige digitale bijkomstigheid is dat de chauffeurs ook thuis de rittenplanning kunnen bekijken.

Morgen zal er een collega op mijn stoel zitten.

Zorgvuldig van A naar B !

Vervoer met twee 8-persoons bussen en een 6-persoons bus.

 

De Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld, (VOR) is een stichting die vervoer verzorgt voor personen van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking van alle leeftijden. De VOR heeft hiervoor drie persoons busjes in gebruik, waarvan twee geschikt voor rolstoelgebruikers. Twee bussen zijn gestationeerd in Roden, een in Peize.

Er werken uitsluitend vrijwilligers en de VOR ontvangt geen structurele subsidie.

WANNEER . . ?

thumb_IMG_0457_1024

Elke dag van 9.00 tot 22.00 uur.

 

De bussen rijden elke dag, ook op zon- en feestdagen, tussen 9.00 en 22.00 uur. Op Eerste en tweede Kerstdag en op Oudejaarsdag rijden wij tot 17.00 uur. Alleen op Nieuwjaarsdag rijden de bussen niet.

Er wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met rustpauzes voor de chauffeurs van 12.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.

 

WAARHEEN . . ?

 Circa 35 km rond Roden/Peize.

 

Wij rijden binnen een straal van 35 km rondom Roden/Peize, met als vertrekpunt de gemeente Noordenveld. Het vervoer gaat van “deur tot deur” dat betekent: u wordt van huis gehaald en naar uw bestemming gebracht; indien gewenst, ook weer terug gebracht.

De VOR kan ook regiovervoer aanbieden buiten de straal van 35 km, tegen een vooraf vastgestelde vergoeding, mits het begin- of eind-punt de gemeente Noordenveld is. Nadere informatie bij het Centrale Boekingskantoor (CBK)

Collectieve Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering

RODEN – In aansluiting op de berichtgeving door de gemeente een beknopt overzicht van deze verzekering, waarvan de kosten door de gemeente worden betaald. Het gaat om een verzekering voor alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn en namens enige organisatie ( bv. de VOR) werkzaamheden voor anderen en de samenleving verrichten; Ieder vrijwilliger valt automatisch onder de verzekering en hoeft niet apart aangemeld te worden; Het verzekeringsgebied is Nederland, met inbegrip van incidentele grensoverschrijdingen;

Het gaat om een Ongevallen- en persoonlijke eigendomsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering; De Ongevallenverzekering biedt primaire dekking, terwijl bij de persoonlijke eigendomsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering secundaire dekking wordt geboden en dus de eigen verzekering eerst dekking zal moeten bieden; Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden, omvang en hoogte van eventuele vergoedingen, alsmede de wijze van schademelding die door de betrokkene zelf  bij de gemeente moet worden verzorgd, zijn opgenomen in een folder, die ter inzage in het boekingskantoor ligt. (dus niet meenemen!)