Collectieve Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering

RODEN – In aansluiting op de berichtgeving door de gemeente een beknopt overzicht van deze verzekering, waarvan de kosten door de gemeente worden betaald. Het gaat om een verzekering voor alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn en namens enige organisatie ( bv. de VOR) werkzaamheden voor anderen en de samenleving verrichten; Ieder vrijwilliger valt automatisch onder de verzekering en hoeft niet apart aangemeld te worden; Het verzekeringsgebied is Nederland, met inbegrip van incidentele grensoverschrijdingen;

Het gaat om een Ongevallen- en persoonlijke eigendomsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering; De Ongevallenverzekering biedt primaire dekking, terwijl bij de persoonlijke eigendomsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering secundaire dekking wordt geboden en dus de eigen verzekering eerst dekking zal moeten bieden; Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden, omvang en hoogte van eventuele vergoedingen, alsmede de wijze van schademelding die door de betrokkene zelf  bij de gemeente moet worden verzorgd, zijn opgenomen in een folder, die ter inzage in het boekingskantoor ligt. (dus niet meenemen!)